LEPIDOPTERA (ordem) Borboletas - tovieira
Pyropteron doryliforme (Familie Sesiidae)

Pyropteron doryliforme (Familie Sesiidae)

DSC5114PyropteronSesiidaedoryliformemariposa