LEPIDOPTERA (ordem) Borboletas - tovieira
Zygaena trifolii

Zygaena trifolii

insectosinsetos